35.21.13. Газификация бурого угля (лигнита)

Расшифровка кода ОКВЭД 35.21.13 - Газификация бурого угля (лигнита).